อาชีพ

Appco การพัฒนาอาชีพ

บริษัทของเราได้สร้างโอกาสทางอาชีพอย่างไม่น่าเชื่อทั่วทั้งโลกตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี และได้ให้บริการแก่บริษัทที่เติบโตรวดเร็วที่สุดของโลกบางแห่ง. จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แต่ ณ วันนี้ธุรกิจและบริษัทสาขาของเราขยับขยายไปกว่า 29 ประเทศทั่วโลกในประเภทธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง โทรคมนาคม พลังงาน ระดมทุน บริการทางการเงิน ประกันภัยและการขายสินค้าปลีก ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น.

ด้วยเครือข่ายรอบโลกของเราและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงได้ขยายตลาดใหม่ๆไปทั่วโลกได้รวดเร็วกว่าและไม่เคยมีมาก่อนเพราะเหตุนี้โอกาสทางอาชีพจึงไม่เคยมีที่ไหนดีกว่าด้วยเช่นกัน.

เส้นทางการพัฒนาอาชีพของ Appco จะได้กล่าวต่อไป เพื่อแสดงว่าเราให้บุคคลากรของเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการขายและการตลาด (ผู้รับเหมาอิสระ) ตลอดเส้นทางไปสู่ตำแหน่งด้านบริหารจัดการและยุทธศาสตร์ (ตั้งแต่ความเป็นผู้นำไปจนถึง Ownership).

โปรแกรมพัฒนาอาชีพได้กลายมาเป็นรากฐานที่เราจะบรรลุในความต้องการตลาดที่เติบโตขึ้น อีกทั้งมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างไม่น่าเชื่ออยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมไปทั่วโลก.

Appco Career Development
Appco Career Development
Appco Career Development
Appco Career Development
Appco Career Development
Appco Career Development
Appco Career Development
Appco Career Development Path

เรามองบุคคลซึ่งมีความกระตือรือร้น ทะเยอทะยานและมีแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมืออาชีพที่จะมาร่วมทีมกับเราอย่างต่อเนื่อง.

โปรดกรอกประวัติโดยย่อ กรุณาแนบเรซูเม่หรือประวัติใน LinkedIn ของคุณ และฝ่ายบุคคลของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า.

adminCareer Development