Appco Group’s Human Commercial™

Chris Niarchoss, ประธานและ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Appco พัฒนา Human Commercial™ ที่มีการเปลี่ยนแปลง การขาย ใบหน้า เพื่อใบหน้า และการตลาด อุตสาหกรรม.

การประชุม ใบหน้า เพื่อใบหน้า ให้ สัมผัสของมนุษย์ ในการ ขายและการตลาด ข้อความ และสร้างความมั่นใจ ให้ลูกค้า มี ประสบการณ์ที่ดีที่สุด.

Human Commercial™ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้า มีส่วนร่วมใน การสนทนา ทั้งสอง วิธี เกี่ยวกับความต้องการ และข้อกำหนดของ ที่มีความสามารถ เพื่อให้ทางเลือก ที่ เหมาะสมสำหรับพวกเขา.

หา ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บล็อก Appco สหราชอาณาจักร

adminAppco Group’s Human Commercial™