แอปโคประเทศไทยได้เข้ามามีส่วมร่วมในมูลนิธิสิทธิเด็กบ้านแกร์ด้า

แอปโคประเทศไทยได้ร่วมมือกับมูลนิธิสิทธิเด็กบ้านแกร์ด้า เปิดตัวโครงการเพื่อช่วยยกระดับและหาผู้สนับสนุน องค์กรการกุศลสำหรับเด็ก

บ้านแกร์ด้าได้ให้ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ พร้อมทั้งยังมีพ่อแม่อุปถัมภ์ที่คอยดูแลและให้สิ่งที่เด็กๆ ต้องการในชีวิตประจำวัน

ผู้รับจ้างอิสระของแอปโค ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของ และหาผู้บริจาคที่ต้องการที่สนับสนุนโครงการโดยผ่านการระดมทุน

การที่ผู้บริจาคได้พูดคุยกับพวกเราโดยตรง นั่นหมายถึงว่า คำถามใด ๆ พวกเขาต้องความคำตอบ เราสามารถให้คำตอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างความประทับใจในระยะยาว และทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการสนับสนุนอย่างแท้จริง

adminแอปโคประเทศไทยได้เข้ามามีส่วมร่วมในมูลนิธิสิทธิเด็กบ้านแกร์ด้า